Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Aug 30, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת כי-תבוא, הפרשה נותנת לנו תרופה משנת חיים, את הסוד שמאפשר לאדם להרגיש שליטה אמיתית בחייו.
זה הזמן להגדיר את עצמנו לפי המטרות אותן כדאי שנסמן לעצמנו...


Aug 23, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת כי־תצא, הפרשה נותנת לנו כלים הכרחיים להלחם בקרב על חיינו כפי שיראו בשנה הבאה. זה הזמן להגדיר את עצמנו לפי המטרות אותן כדאי שנסמן לעצמנו לשנה הבאה.


Aug 17, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת שופטים, פרשה זו פותחת את חודש אלול והיא מכינה אותנו לחודש הסליחות והניקיון הפנימי לקראת ראש השנה – תחילתה של שנה חדשה.
אין זמן מתאים יותר מאשר עכשיו,...


Aug 9, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ראה, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד לברכה אמיתית ומה צריך האדם לזכור כדי להתחבר אליה בכל רגע בחייו.
האם אנחנו חלק מסימולצית מחשב? מהי תכלית המין האנושי...


Aug 2, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת עקב, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד הגדול של החיים – החיבור לפנימיות, רוחניות, לחלק השלם והאמיתי של כל אירוע וכל חפץ.
האם אנחנו חלק מסימולצית מחשב? מהי...