Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Jul 29, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת עקב, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד הגדול של החיים – החיבור לפנימיות, רוחניות, לחלק השלם והאמיתי של כל אירוע וכל חפץ.


Jul 24, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ואתחנן, פרשה זו, של שבת נחמו, טומנת בחובה את הסוד הגדול ביותר להתגברות מעל לאגו ולהפרעות שהוא מייצר – כח הנחמה, שבת נחמו היא השבת שלאחר ט׳ באב ויש בה את...


Jul 16, 2018

פרשת דברים מתחילה את ספר דברים, משנה תורה, הסיכום של התורה וגם הסיכום של השנה.


Jul 9, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשות מטות-מסעי, פרשות אלו, כמו גם יתר הפרשות של חודש תמוז טומנות בחובן את סוד הריפוי של החולאים הניסתרים והחשובים מכולם.


Jul 1, 2018

השבוע אנחנו קוראים את פרשת פנחס, פרשה זו בעיקר, כמו גם יתר הפרשות של חודש תמוז טומנת בחובה את סוד הריפוי של החולאים הניסתרים והחשובים מכולם. זו הפרשה החשובה ביותר בזוהר לענייני...