Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Aug 9, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ראה, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד לברכה אמיתית ומה צריך האדם לזכור כדי להתחבר אליה בכל רגע בחייו.
האם אנחנו חלק מסימולצית מחשב? מהי תכלית המין האנושי...


Aug 2, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת עקב, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד הגדול של החיים – החיבור לפנימיות, רוחניות, לחלק השלם והאמיתי של כל אירוע וכל חפץ.
האם אנחנו חלק מסימולצית מחשב? מהי...


Jul 26, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ואתחנן והשבת הקרובה נקראת שבת נחמו. מה הכח העצום העצור בשבוע הזה ובפרשה הזאת? כיצד ניתן לנו לחזק את המסע הרוחני שלנו דרך החיים באמצעות לימוד הקבלה...


Jul 19, 2020

פרשת דברים מתחילה את ספר דברים, משנה תורה, הסיכום של התורה וגם הסיכום של השנה. הפרשה כוללת כוחות של נחמה - שבת חזון, כדי לעזור לנו להתמודד עם אבל, כאב ואובדן.


Jul 12, 2020

השבוע אנחנו קוראים את פרשת מטות, פרשה זאת, כמו גם יתר הפרשות של חודש תמוז טומנת בחובה את סוד הריפוי של החולאים הניסתרים והחשובים מכולם. פרשת מטות נותנת לנו את ההנחייה כיצד להילחם...