Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Aug 26, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת ראה, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד לברכה אמיתית ומה צריך האדם לזכור כדי להתחבר אליה בכל רגע בחייו


Aug 18, 2019

השבוע אנחנו קוראים את פרשת עקב, פרשה זו טומנת בחובה את הסוד הגדול של החיים – החיבור לפנימיות, רוחניות, לחלק השלם והאמיתי של כל אירוע וכל חפץ.


Aug 4, 2019

פרשת דברים מתחילה את ספר דברים, משנה תורה, הסיכום של התורה וגם הסיכום של השנה. הפרשה כוללת כוחות של נחמה – שבת חזון, כדי לעזור לנו להתמודד עם אבל ואובדן.