Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Apr 29, 2019

פרשת קדושים נקראת תמיד בתחילת ספירת העומר והיא עוסקת בעיקר בעניינים של בין אדם לחברו. כאן מופיע הפסוק ״ואהבת לרעך כמוך״. מה העבודה שלנו בזמן הזה וכמה החיים שלנו תלויים בזה?


Apr 8, 2019

פרשת מצורע היא הפרשה החמישית של ספר ויקרא, המסע אל החירות הגיע על שיאו עם סיום הקריאה בספר שמות. ספר ויקרא הנקרא עד שבועות נותן לנו את ההזדמנות להבין מה לעשות עם החירות שהשגנו....


Apr 1, 2019

פרשת תזריע היא הפרשה הרביעית של ספר ויקרא, המסע אל החירות הגיע על שיאו עם סיום הקריאה בספר שמות. ספר ויקרא הנקרא עד שבועות נותן לנו את ההזדמנות להבין מה לעשות עם החירות שהשגנו....