Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Feb 25, 2019

פרשת ויקהל, עוסקת בדרך בה משה רבינו בונה את היישום של מעמד הר סיני לדורות ומהי הדרך היעילה ביותר ליצור דעת של חיים וצמיחה כדי להמשיך את מעמד הר סיני לנצח.


Feb 18, 2019

פרשת כי־תשא, חטא העגל, עוסקת באחת הבעיות החשובות בחייו של אדם – ההתמודדות עם הכישלון, לכל אדם ישנם רגעים של כישלון ובגידה, איך מתמודדים עם זה? איך משנים מצב שנראה, לכאורה, חסר...


Feb 11, 2019

פרשת תצווה היא המשך של פרשת תרומה שהיא הפרשה שמגיעה לאחר תקופת השובבי״ם – שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים. כאן אנחנו לומדים את העיקר בחייו של האדם וסוד ההגשמה העצמית. כאן...


Feb 4, 2019

פרשת תרומה היא הפרשה שמגיעה לאחר תקופת השובבי״ם – שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים.

לאחר הניקוי וההתעלות של התקופה הקודמת, מגיעה תקופת הבנייה והעשייה. פרשת תרומה נותנת לנו כלים...