Preview Mode Links will not work in preview mode

חיים קבלה – לימוד זוהר שבועי

Mar 25, 2019

פרשת שמיני היא הפרשה השלישית של ספר ויקרא, המסע אל החירות הגיע על שיאו עם סיום הקריאה בספר שמות. ספר ויקרא הנקרא עד שבועות נותן לנו את ההזדמנות להבין מה לעשות עם החירות שהשגנו....


Mar 18, 2019

פרשת צו היא הפרשה השניה של ספר ויקרא, המסע אל החירות הגיע על שיאו עם סיום הקריאה בספר שמות. ספר ויקרא הנקרא עד שבועות נותן לנו את ההזדמנות להבין מה לעשות עם החירות שהשגנו. בפרשת...


Mar 11, 2019

פרשת ויקרא, חודש האביב הגיע ומתחילים לקרוא את ספר ויקרא. מה הקשר בין ספר ויקרא לבין הנקיונות לפסח, ספירת העומר ונקיונות האביב של הבית, הגוף והנפש?


Mar 4, 2019

פרשת פקודי היא הפרשה המסיימת של ספר שמות, המסע אל החירות מגיע על שיאו כאשר אנחנו מתבקשים בשבוע הזה לקחת פיקוד על כמה שיותר גורמים בחיים שלנו ואיך ניתן לעשות זאת?